Kategorie

Studniówka

Tekst nr 1

Jeszcze niedojrzali,
ale już świadomi tego,
co nas czeka
za 100 dni
mamy zaszczyt zaprosić
WP................................................
................................................
na Bal Studniówkowy.

Maturzyści, rocznik 2020

Uroczystość odbędzie się
dnia ............................... o godzinie .........
w ..............................................................

Tekst nr 2

Mamy zaszczyt
zaprosić
WP...................................................
......................................................
na
Bal Studniówkowy,
który odbędzie się
dnia ............................... o godzinie ........
w .....................................................

Maturzyści

Tekst nr 3

Z radością zawiadamiamy
WP......................................................
iż wobec faktu nieuchronnie zbliżającej się matury,
nawiązując do wieloletniej tradycji
nasza brać uczniowska
dnia .............................. o godzinie.......
w..........................................................
...............................................................
Bal Studniówkowy wyprawić postanawia.

Uprzejmie zatem prosimy WP,
aby poddając nasze zaproszenie łaskawej atencji
uświetnił uroczystość swą obecnością.

Maturzyści, AD 2020

Tekst nr 4

Zacne Collegium
im. ...............................................................
staropolskiej tradycji zadość czyniący
na 100 dni przed maturą
dnia ............................ Anno Domini 2020
gdy zegar wybije godzinę .............
w ...................................................................
Bal Studniówką zwany
wyprawia.

Uprzejmie zatem prosi
WP..................................................................
aby uroczystość swą obecnością zaszczycić.

Tekst nr 5

My najstarsi Żakowie Collegium
z radością zawiadamiamy
WP...................................................................
iż na 100 dni przed Maturą
Bal Studniówkowy
odprawiać postanawiamy.
Bal ów dnia ........................ AD 2020 o godzinie ..........
w ...................................................................
odprawion zostanie.

Przeto prosim Wielmożnych Państwa
by swym przybyciem uciechą niezmierną
gawiedź naszą uraczyli.

Tekst nr 6

Jako to zawżdy bywało
takoż i tego Roku Pańskiego
najprzedniejsi Żakowie
...................................................................
Bal Studniówkowy
dnia ........................ o godzinie ..........
w ...................................................................
wyprawiać zamiarują, snadź
WP...................................................................
pokornie o przybycie dnia onego proszą.

A mając to na pieczy, iże wesołe pląsy
takoż i smakowite jadła Was tu uradują,
zaszczyccież nas Zacni Państwo
swą obecnością.

Tekst nr 7

Abiturienci klas maturalnych
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. C.K. Norwida w Garwolinie

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić

Sz.P. ................................................................................
na Studniówkę,
która odbędzie się w sobotę 7 stycznia 2020 roku
o godzinie 20.00 w Dworze Celejów.

Tekst nr 8

Mam zaszczyt
zaprosić
WP................................................
na
Bal Studniówkowy,
który odbędzie się
dnia ............................... o godzinie .........
w ..............................................................

Tekst nr 9

Maturzyści
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Garwolinie
serdecznie zapraszają

W. P. ......................................................................
na uroczysty
Bal Studniówkowy,
który odbędzie się
18 stycznia 2020 roku w Sali Kryształowej.

Początek balu godzina 20.00