Kategorie

Studniówka

Tekst nr 1

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.

Jan Kochanowski

Tekst nr 2

Dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady,
O przyszłym dniu niechaj próżnej rady:
Już tak dawno Bóg obmyślił w niebie
A której radzie nie przepuszczą ciebie.

Jan Kochanowski

Tekst nr 3

Bo coś w szaleństwach jest z młodości
Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,
Co jest mądrzejsze od mądrości
I rozumniejsze od rozumu.

Leopold Staff

Tekst nr 4

Niech żyje Bal,
bo to życie to bal jest nad bale ...

Agnieszka Osiecka

Tekst nr 5

Serdeczny Druhu przybywaj,
wesela z nami zażywaj!
Skończymy o pianiu kura,
później już tylko............Matura!!!